Έφοροι από 1/3/2015

19 Μαρτίου 2015

Από την 1/3/2015 οι θέσεις των Εφόρων του Ομίλου μας στελεχώνονται ως εξής:  Εκπαίδευσης: Βασ. Μαζιώτης   Τριγώνου: Γρηγ. Μαραβάς   Υλικού: Στρατής Λόγγιος   Ανοικ. Θάλασσας: Στρατής Πάλλης

Έφοροι από 28/3/2013

23 Μαίου 2013

Στη συγκέντρωση της Πέμπτης στις 28 Μαρτίου, αποφασίστηκε και καθορίστηκαν για την καλή λειτουργία του ομίλου οι παρακάτω αρμοδιότητες: Έφορος Υλικού (υπό Γ.Γ): Μαζιώτη Αικατερίνη Έφορος...

Περισσότερα

ΕΦΟΡΟΙ ΑΠΟ 29/3/2012

10 Απριλίου 2012

Από τις 29/3/2012 οι θέσεις των Εφόρων του Ομίλου μας και οι ομάδες υποστήριξης αυτών στελεχώνονται ως εξής:    Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης ο Ελευθερίου Άρης με βοηθό την Μανάβη Κατερίνα. Έφορος...

Περισσότερα

Είσοδος Μελών