Το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΛΟΙΑΘ για το έτος 2019

0 Δεκεμβρίου 0000

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2018 έχει ως εξής:  Πλ. Κυριάκου Παπαδόπουλου(Σάββατο, 25 Μαΐου 2019) ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ...

Περισσότερα

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΛΟΙΑΘ για το έτος 2018

21 Απριλίου 2018

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2018 έχει ως εξής:  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Κυριακή, 13 Μαΐου 2018) ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ (CIRCUMNAVIGATE LESVOS ISLAND) (Σάβ....

Περισσότερα

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΛΟΙΑΘ για το έτος 2017

8 Δεκεμβρίου 2016

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2017 έχει ως εξής:  * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2016

12 Απριλίου 2016

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2016 έχει ως εξής:  * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2015

20 Απριλίου 2015

Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2013

4 Ιανουαρίου 2013

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2012 έχει ως εξής:  * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ για το 2012

18 Οκτωβρίου 2011

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2012 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού, τους χαριζόμενους χρόνους και τα αποτελέσματα.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ 2011

11 Δεκεμβρίου 2010

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2011 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΛΟΙΑΘ 2010

20 Σεπτεμβρίου 2009

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2010 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΑΘ ΓΙΑ ΤΟ 2009

27 Ιανουαρίου 2009

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2009 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΑΘ ΓΙΑ ΤΟ 2008

16 Ιανουαρίου 2008

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2008 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΑΘ ΓΙΑ ΤΟ 2007

22 Μαίου 2007

Το πρόγραμμα των αγώνων που διοργανώνει ο ΛΟΙΑΘ για το 2007 έχει ως εξής: * Ανοίγοντας έναν αγώνα μπορείτε να έχετε σε αρχεία την προκήρυξη του αγώνα, τις οδηγίες πλού και τα αποτελέσματα.

Είσοδος Μελών