ΕΦΟΡΟΙ ΑΠΟ 29/3/2012

10 Απριλίου 2012

Από τις 29/3/2012 οι θέσεις των Εφόρων του Ομίλου μας και οι ομάδες υποστήριξης αυτών στελεχώνονται ως εξής:   

Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης ο Ελευθερίου Άρης με βοηθό την Μανάβη Κατερίνα.

Έφορος Παιδικού και Τριγώνου η Κατερίνα Μαζιώτη

Έφορος Υλικού και εγκαταστάσεων ο Αντωνάκας Γιάννης με βοηθό τον Σεραΐδη Στρατή.

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων ο Ζερδελής Γιάννης με βοηθούς τον Μαραβά Ηλία και Σεραΐδη Στρατή και Έφορος Σεμιναρίων ο Μούρας Βάκης

Έφοροι Ελλιμενισμού και Διαχείμασης οι Μπράτος Στέλιος και Γιαννόπουλος Αλέκος


Είσοδος Μελών