Έφοροι από 28/3/2013

23 Μαίου 2013

Στη συγκέντρωση της Πέμπτης στις 28 Μαρτίου, αποφασίστηκε και καθορίστηκαν για την καλή λειτουργία του ομίλου οι παρακάτω αρμοδιότητες:


Έφορος Υλικού (υπό Γ.Γ): Μαζιώτη Αικατερίνη
Έφορος Συντήρησης: Αντωνάκας Ιωάννης
Έφορος Ανοιχτής Θάλασσας: Γιαννόπουλος Αλέξανδρος. Πάλλης Ευστράτιος, Μανάβη Αικατερίνη
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μαραβάς Ηλίας
Έφορος Λιμένος - Διαχείμασης: Μπράτος Στυλιανός, Πιττός Γεώργιος
Λειτουργία Κυλικείου: Βαλάκος Θεόδωρος 

Είσοδος Μελών