ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

11 Ιανουαρίου 2023

Με τη υπ αριθμ. 285/11/01/203 απόφαση του Δ.Σ. του ΛΟΙΑΘ και σύμφωνα με το καταστατικό συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών της που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ομίλου (Δεξιός Λιμενοβραχίονας) την Κυριακή 05-02-2023 και ώρα 10:00πμ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 12-02-2023 στις 10:00πμ.

ΘΕΜΑΤΑ:
  • Έγκριση απολογισμού για το έτος 2022.
  • Έγκριση προϋπολογισμού 2023.
  • Ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1 μέχρι 31/12/2022.
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση και των πεπραγμένων του έτους 2022.
  • Απολογισμός πεπραγμένων 2022
  • Εκλογή μέλους ΔΣ ως εκπροσώπου του ΛΟΙΑΘ για τις Γενικές συνελεύσεις της ΕΙΟ
  • Εκλογή νέου Δ.Σ. του ΛΟΙΑΘ.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ

Συννημένο : Download

Είσοδος Μελών