ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2007

21 Ιουνίου 2007

Οι Γαλάζιες Σημαίες είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας που διεξάγεται κάθε χρόνο, σε μεγάλη κλίμακα, σε πάνω από 40 χώρες στην Ευρώπη και άλλα σημεία του πλανήτη. Στοχεύει στο να καταστήσει τις οργανωμένες ακτές μας καλύτερες και ασφαλέστερες για κολύμπι και να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον τους, ώστε να τις χαιρόμαστε πάντα. Στην Ελλάδα φορέας του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
%%

Δεν είναι εύκολο να κερδίσει μία ακτή ή μία μαρίνα τη «Γαλάζια Σημαία». Πρέπει να πληροί 29 αυστηρά κριτήρια για τις ακτές και 22 για τις μαρίνες, που έχουν σχέση με καθαριότητα θάλασσας και ακτής ή της μαρίνας, οργάνωση ακτής ή μαρίνας και ασφάλεια επισκεπτών, προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η σημαία ισχύει για ένα χρόνο. Κάθε ακτή πρέπει να πιστοποιείται κάθε χρονιά, μετά από ελέγχους, προκειμένου να διατηρήσει το σήμα της.

Κριτήρια για τις ακτές
Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

 • Καθαρά νερά κολύμβησης, που να επιβεβαιώνονται με δειγματοληπτικούς ελέγχους κάθε δεκαπενθήμερο κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.
 • Μη απόρριψη βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.
  Οργάνωση ακτής και ασφάλειας επισκεπτών
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
 • Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
 • Φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή και περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα και πανίδα στον παράκτιο χώρο.
 • Πέρα από την απλή πληροφόρηση, οργάνωση δραστηριοτήτων που να προβάλουν ενεργά το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.

  Κριτήρια για τις μαρίνες
  Περιβαλλοντική πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση
 • Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, θαλάσσιες και χερσαίες, κοντά στη μαρίνα.
 • Κώδικας περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αναρτημένος στη μαρίνα.
 • Αναρτημένες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών και τα κριτήριά του στον Πίνακα Ανακοινώσεων.
 • Περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
 • Οι ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται στη μαρίνα ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».
  Επίπεδο Ασφάλειας και Υπηρεσίες
 • Εμφανή σωστικά μέσα, πρώτες βοήθειες και πυροσβεστικός εξοπλισμός.
 • Σχέδιο ενεργειών έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις μόλυνσης, πυρκαϊάς ή άλλων δυστυχημάτων.
 • Διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στις θέσεις πλεύρισης.
 • Ευκολίες για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Αναρτημένος χάρτης που να δείχνει τη θέση όπου ευρίσκονται οι διάφορες ευκολίες που διατίθενται.
  Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής και σχεδίου μαρίνας που να αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης ύδατος, απορριμμάτων και κατανάλωσης ενέργειας, υγείας και ασφάλειας και στη χρήση περιβαλλοντικά αποδεκτών προϊόντων.
 • Επαρκείς, ανεξάρτητοι και εμφανείς κάδοι για τη συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων (χρώματα, υφαλοχρώματα, διαλυτικά, σκουριές, συσσωρευτές, υπολείμματα πετρελαιοειδών, φωτοβολίδες) που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
 • Επαρκείς κάδοι κοινών απορριμμάτων.
 • Μέσα υποδοχής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
 • Ευκολίες άντλησης υδάτων σεντινών.
 • Ευκολίες άντλησης λυμάτων από WC στη μαρίνα.
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
 • Επαρκείς, καθαρές και εμφανείς ευκολίες υγιεινής.
 • Αποφυγή διαφυγής λυμάτων και πλύσης καθαρισμού σκαφών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Ενθάρρυνση περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορικών μέσων.
 • Απαγόρευση οδήγησης και στάθμευσης στη μαρίνα.
  Ποιότητα ύδατος
 • Οπτικά καθαρά νερά στη μαρίνα (χωρίς πετρελαιοειδή, απορρίμματα, απόβλητα και άλλες ενδείξεις μόλυνσης).

  Συννημένο : Download

 • Είσοδος Μελών