ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5 Ιουνίου 2011

Ο Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης
& η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
σας προσκαλούν να γιορτάσουμε την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011
και ώρα 21:00
στα γραφεία του ΛΟΙΑΘ
δεξιός λιμενοβραχίονας στο λιμάνι της Μυτιλήνης
Θα γίνει παρουσίαση με θέμα :
Τα θαλασσοπούλια και οι πολύτιμες ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου
από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE07 NAT/GR/000285 «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» που υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ελλάδας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Είσοδος Μελών