ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10 Απριλίου 2016

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε με την πράξη 201 της 20 Μαίου 2015 και έχει όπως παρακάτω:


Πρόεδρος: Ταλλάς Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Μπαλπακάκης Γιάννης
Ταμίας: Γούτου Ελίζα
Έφορος Ιστιοπλοίας: Μαζιώτης Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας: Τσιμοπούλου Αθηνά

Είσοδος Μελών