ΔΣ ΑΠΟ 1-3-2012

10 Απριλίου 2012

Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στον Όμιλο μας στις 1-3-2012 το νέο Δ.Σ. που προέκυψε είναι το κάτωθι:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΒΑΖΑΣ  

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΑΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Είσοδος Μελών