ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

27 Ιουνίου 2011

Ύστερα από τη συνάντηση της 27/6/2011 το ΔΣ του ΛΟΙΑΘ συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Γιώργος Μαλακός
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αμβαζάς
Ταμίας: Κατερίνα Μανάβη
Έφορος Αγωνιστικής: Κώστας Αθηνιώτης
Έφορος Ανοιχτής θαλάσσης: Παναγιώτης Προβέτζας

Είσοδος Μελών