ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΜΙΛΩΝ

10 Φεβρουαρίου 2017

Στην "Συνδιάσκεψη Ομίλων με δραστηριότητα ανοικτής θαλάσσης ? Συνάντηση καταμετρητών ΕΑΘ/ΕΙΟ" στις 5 Φεβρουαρίου στην Μαρίνα Καλλιθέας συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν στους αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης για το 2017 και παρουσίαση του προγράμματος αποτελεσμάτων ORC Scorer για την έκδοση αποτελεσμάτων αγώνων ανοιχτής θαλάσσης (συζήτηση σχετικά με τη σωστή αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν). 

2. Συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια-ασφάλιση των πληρωμάτων που αγωνίζονται στα σκάφη. Σκέψη για την συλλογική διεκδίκηση ασφάλισης των πληρωμάτων (παρουσίαση του εφόρου ανοιχτής θαλάσσης ομίλου Βούλας, Θ.Γιοβάνογλου), αναφορά σε πρόσφατα ατυχήματα. Σκέψη για την συσχέτιση της αθλητικής ταυτότητας με την ασφάλιση, με κάποια επιβάρυνση στο κόστος έκδοσης του δελτίου (σκέψη της ΕΑΘ που θα διερευνηθεί). 

 3. Συζήτηση θεμάτων που αφορούν στο ranking list Σαρωνικού και πρόταση αλλαγών για την διεξαγωγή καλύτερων αγώνων. Ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων (αποστολή overall) δίνει πλεονεκτήματα σε κάποιους αγώνες, κερδίζοντας έτσι μεγαλύτερες συμμετοχές σε σχέση με άλλους. Προσπάθεια εξισορρόπησης του φαινομένου. 

4. Συζήτηση γύρω απο το φαινόμενο μεταβολής πιστοποιητικών σκαφών από ORC international σε ORC club. 

 5. Προσθήκη κατηγορίας ορτσα-πρυμα στο ranking list Σαρωνικού. 

 6. Παρουσίαση αγώνων από άλλους ομίλους (Rally ιονίου, Friendship Regatta-Βόρειο Αιγαίο) 

7. Συζήτηση σχετικά με την σύσταση που είχε κάνει η ΕΑΘ για την επανακαταμέτρηση (σχετικά με το βάρος) των σκαφών που έχουν καταμετρηθεί πριν απο το 2013. Καθώς ο κανονισμός σχετικά με τη ζύγιση των σκαφών άλλαξε το 2013, σκάφη που καταμετρήθηκαν παλαιότερα εμφανίζονται βαρύτερα. Η ΕΑΘ προτείνει επανακαταμέτρηση ή επιβολή κανονισμού που να προσαρμόζει το βάρος του σκάφους (πχ προσθήκη 0.5% ή 1% ή 2.5% του βάρους). 

 8. Πλήρης καταμέτρηση των σκαφών που διακρίθηκαν στο ranking list.

Είσοδος Μελών