Συνεδρίαση Δ.Σ.

16 Οκτωβρίου 2012

Σας γνωρίζουμε ότι στην συνεδρίαση του Δ.Σ του ΛΟΙΑΘ την 11/10/12 επιβλήθηκε αρχικά στον Γ. Μαλακό , μετά την απολογία του και την εκτίμηση των όσων απολογούμενος ισχυρίσθηκε, αναστολή της ιδιότητος του μέλους του ΛΟΑΙΘ για ένα χρόνο όμως έγινε δεκτό το αίτημα του για διαγραφή του από τον ΛΟΙΑΘ όπως αυτό διατυπώθηκε με e-mail την 1/10/12 και διαγράφετε των μελών μας κατόπιν δικής του επιθυμίας.

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίσθηκε η πρόσκαιρη απομάκρυνση σύμφωνα με το καταστατικό Αρ. 10 παρ.1β, σε όσα μέλη του ΛΟΙΑΘ υπέγραψαν ως προσωρινή διοικούσα επιτροπή την αίτηση για την έγκριση καταστατικού άλλου ομίλου με αντικείμενο δραστηριοτήτων την ιστιοπλοΐα και των μελών που υπέγραψαν το προς έγκριση καταστατικό.

Με την αναστολή για ένα έτος της ιδιότητος του μέλους δίνεται η δυνατότητα στα μέλη αυτά να επανεξετάσουν την θέση τους διότι η εκτίμηση του Δ.Σ είναι ότι η παρουσία δύο Ομίλων με αντικείμενο δραστηριοτήτων την ιστιοπλοΐα, διασπά το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, τον στόλο των σκαφών, ελαττώνει την οικονομική δυνατότητα των ομίλων και θα υποβαθμίσει το άθλημα και τις δυνατότητες του να αναπτυχθεί.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                         ΑΜΒΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Είσοδος Μελών