Συνένωση ORC & IRC

26 Ιανουαρίου 2012

Η ISAF ζήτησε από το ORC και το IRC ενημέρωση, για το συνέδριο της ISAF που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο στο Puerto Rico, σχετικά με την πρόοδο της σχεδιαζόμενης συνένωσης των δύο συστημάτων. Δεδομένου του ενδιαφέροντος για το αντικείμενο αυτό, παρουσιάζουμε την μετάφραση της κοινής δήλωσης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην παράγραφο 3 των πρακτικών της συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής (Management Committee) του ORC κατά την διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου (AGM 2011) του ORC. Διαβάστε αναλυτικά από την ιστοσελίδα της ΕΑΘ.

Είσοδος Μελών