ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΑΘ/ΕΙΟ 04/11

27 Μαίου 2011

Την εγκύκλιο 04/11 της ΕΑΘ/ΕΙΟ με
ΘΕΜΑ 1. Ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών
ΘΕΜΑ 2. Πανιά σκαφών ORC Club
ΘΕΜΑ 3. Επιθεωρήσεις σκαφών
ΘΕΜΑ 4: Καταμετρήσεις πανιών IRC
ΘΕΜΑ 5: Χρήση οργάνων μέτρησης της ΕΑΘ
ΘΕΜΑ 6: Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2011
μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση της Πέμπτης.

Συννημένο : Download

Είσοδος Μελών