Μετεωρολογικό Σεμινάριο

5 Απριλίου 2011

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ στις 18:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ του ΦΟΜ ο Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, με ειδικότητα στη Θαλάσσια Υδροδυναμική) θα μας μιλήσει για τις διαδικασίες γένεσης, ανάπτυξης και απόσβεσης των θαλάσσιων ανεμογενών κυματισμών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί αλληλεπιδρούν με τα σκάφη. Θα παρουσιαστούν γενικά και χρήσιμα στοιχεία Ναυτικής Μετεωρολογίας και στη συνέχεια θα εξεταστούν αναλυτικά οι επικρατούσες κυματικές και ανεμολογικές συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές του ελληνικού θαλάσσιου χώρου. Τέλος, θα παρουσιαστεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και για όλους τους φίλους του αθλήματος και της θάλασσας, γενικότερα.

Είσοδος Μελών