ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 16/06/2021

5 Ιουνίου 2021

Ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γεν. Συνελεύσεις της 16/06/2021:


1. Γενιτσαριώτης Ιωάννης
2. Γενισταριώτης Χαράλαμπος
3. Μαζιώτης Βασίλειος
4. Τσιμόπουλος Βασίλειος
5. Μούρας Ιάκωβος
6. Προβέντζας Παναγιώτης
7. Μυρσινιάς Ελευθέριος
8. Ταλλάς Νικόλαος
9. Ζερδελής Ιωάννης
10. Φερβελής Κωνσταντίνος
11. Σπυρλιγκάκης Γεώργιος
12. Πουλέλης Χρήστος
13. Πάλλης Ευστράτιος
14. Αμβαζάς Παναγιώτης
15. Δούκα Μαριάννα
16. Αντωνάκας Ιωάννης
17. Λύκος Γεώργιος
18. Γενιτσαριώτης Βασίλειος
19. Ψάνης Παρασκευάς
20. Εμμανουήλ Παναγιώτης
21. Τσαραμίρσης Ιωάννης
22. Βαμβακίτου Μαρία
23. Ρώσσος Κωνσταντίνος
24. Κουρουγένης Θεόδωρος
25. Πιττός Ευστράτιος
26. Μπενάκης Απόστολος
27. Μυρσινιάς Ευάγγελος
28. Καραμάνος Ευστάθιος
29. Βασιλικάκη - Τατά Εριφύλη
30. Μαζιώτη Αικατερίνη
31. Μπαλμπακάκης Παναγιώτης

Εντός 3 ημερών από τη δημοσίευση, κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις κατά του καταλόγου ενώπιον του ΔΣ.

Με εκτίμηση,

το ΔΣ του ΛΟΙΑΘ

Είσοδος Μελών