ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3 Ιουνίου 2021

Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 269/29.05.2021 απόφασης του ΔΣ του ΛΟΙΑΘ

αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 16.06.2021 και ώρα 18.00 στα γραφεία του  ΛΟΙΑΘ με θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν4726/2020.

 

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την 23.06.2021 και ώρα 18.00 στον ίδιο χώρο.  

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΙΑΘ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ

Συννημένο : Download

Είσοδος Μελών