ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3 Ιουνίου 2021

Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 270/29.05.2021 απόφασης του ΔΣ του ΛΟΙΑΘ αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 16.06.2021 και ώρα 19.00 στα γραφεία του  ΛΟΙΑΘ με θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Εκλογή προέδρου και μελών Γ.Σ.

2. Διοικητικός απολογισμός

3. Οικονομικός απολογισμός ? έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

4. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση και των      πεπραγμένων του έτους 2020.

5.Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για εκλογή:

α. Προέδρου Δ.Σ.

β. Μελών Δ.Σ.

γ. Μελών Εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την 23.06.2021 και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.  

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΙΑΘ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ

Συννημένο : Download

Είσοδος Μελών