Ανανέωση-Έκδοση αθλητικών ταυτοτήτων

24 Ιουλίου 2017

Την Πέμπτη 27/07 η τελευταία ευκαιρία για την ανανέωση/έκδοση αθλητικής ταυτότητας πριν την AegeanRegatta 2017. Τα δικαιολογητικά θα σταλούν συνολικά στην ΕΙΟ το συντομότερο, συνεπώς όσοι δεν ανανεώσατε ακόμα τις ταυτότητές σας ελάτε την Πέμπτη στις 20:00 στα γραφεία του ομίλου να συμπληρώστε/υπογράψτε την αντίστοιχη αίτηση!! 

Για λεπτομέρειες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε: 6941409480

Είσοδος Μελών