ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

27 Μαίου 2016

Τώρα μπορείτε να κάνετε δήλωση συμμετοχής σε κάποιον από τους αγώνες μας.

Διαδρομή: Ανοιχτή θάλασσα - Αγωνιστική - Αγώνες - επιλέγετε τον αγώνα και στο τέλος της σελίδας την ένδειξη Αιτηση Συμμετοχής. 
Έτσι ο Όμιλος είναι σε θέση να γνωρίζει τις συμμετοχές για κάθε αγώνα.
Ας το εφαρμόσουμε  

Είσοδος Μελών