*ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Αίτηση συμμετοχής
ΣΚΑΦΟΣ
Όνομα Σκάφους(*)
Όμιλος,Σημαία
Τύπος
Κατασκευαστής
Αρ. Πιστοποιητικού Καταμέτρησης
Αρχή Έκδοσης
Σύστημα
Ημερομηνία Έκδοσης
Βαθμός ικανότητας
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
Ονοματεπώνυμο:(*)
Email:(*)
Ημερομηνία
Copyright © 2011 ΛΟΙΑΘ - All Rights Reserved - Designed by